DARBINIEKU APMACIBA

DARBINIEKU APMĀCĪBA

Pasūtot darbinieku apmācību klientu apkalpošanas un savlaicīgu maksājumu saņemšanas jomā, Jūsu uzņēmums saņems:

 • Darbu, kas tiks strukturēts tā, lai kļūtu par rezultatīvāku un sniegtu lielāku atdevi;
 • Darbs ar debitoriem tiks veikts sistēmas līmenī, un tam būs sistematizēta pieeja;
 • Iegūtie darba instrumenti, ļaus savlaicīgi risināt problēmas arī to rašanās brīdī un nostiprināt uzņēmuma finanšu bāzi, finanšu komunikāciju ar debitoriem un kreditoriem;
 • Optimizēt uzņēmuma finanšu un cilvēkresursu efektivitāti.Apmācība tiek balstīta uz reāliem tirgus apstākļiem un situāciju nozarēs, kurās strādā Jūsu uzņēmums. Apmācības laikā tiks izstrādātā un ieviesta jauna darba kārtība.

Darbinieku apmācība uzņēmumā.

Debitoru apstrādes speciālista un citu procesa iesaistītu darbinieku apmācība:

 • Uzņēmuma kredītpolitikas formalizēšana;
 • Iekšējais un ārējais darbs;
 • Psiholoģiskie aspekti darbā ar debitoru parādiem;
 • Personāla motivēšana;
 • Personāla ievadīšana procesā, apziņas celšana efektīvai debitoru parādu vadīšanai.

Debitoru apstrādes speciālista apmācība:

 • Klientu, sadarbības partneru novērtēšanas iespējas (informācijas savākšana, analīze);
 • Iekšējais un ārējais darbs;
 • Debitoru portfeļa audits, ikdienas monitorings;
 • Psiholoģiskie aspekti darbā ar debitoriem;
 • Dokumentu sagatavošana (Atgādinājums, Pretenzija, Maksātnespējas brīdinājums, Kreditora prasība).

Apmācības gaitā, dažādu nodaļu darbinieki, kuri tiek iesaistīti darbā ar klientiem, pildīs praktiskus uzdevumus, ar mērķi noteikt reālo darba procesu izpildi darbā ar klientiem, savas un kolēģu darba atbildības līmeņa izprašanai.

Pēc praktisko uzdevumu rezultātu apkopošanas, būs izstrādāts “dzīvotspējīgs” darba modelis un darba kārtība, kuri tiks ieviesti darbā ar “visekoloģiskākajām” metodēm.