Seminārs: Darbs ar debitoru – soli pa solim.

Darbs ar debitoru – soli pa solim.

Seminārs notiks 2018. gada 10. oktobrī, Rīgā.  

Pēc semināra apmeklēšanas, Jūs būsiet spējīgi uzbūvēt sistēmu, kura palielinās pārdošanas apjomus, efektīvāk izmantojot iekšējos resursus. Zināsiet, kā pārvērst parādu atgūšanas mehānismu par sadarbības stiprināšanas un klienta lojalitātes pacelšanas rīku.
Kā pārbaudīt un novērtēt klientu. 

Semināra saturs:

  • Kredītpolitika – atliktā maksājuma regulēšanas instruments. Kā izveidot dzīvotspējīgu reglamentu, kurš atvieglos darbu, nevis tērēs resursus.
  • Darba pamats – dokumenti. Svarīgākās sadaļas un “asie stūri” (līgumi, pieņemšanas-nodošanas akti, u.c.).
  • Sadarbības uzsākšana sākot no pirmā kontakta ar klientu.
  • Klientu pārbaude (informācijas avoti, secinājumi, sadarbības nosacījumu piešķiršana…).
  • Iekšējais maksājumu kontroles darbs (algoritmi, komunikācija ar kolēģiem, monitorings, izmaiņas, u.c.).
  • Parādu atgūšanas mehānisms – tehniskās detaļas.
  • Debitoru solījumu formalizācija (maksājumu grafiks, izlīgums, u.c.).
  • Parādu restrukturizācija.

Semināru vadīs: Ilana Landau, speciāliste pārdošanā un darbā ar debitoru parādiem, uzņēmuma Infocon SIA vadītāja.
• Vairāk nekā 20 gadu pieredze parādu piedzīšanas jomā.

• 15 gadu pieredze pārdošanā, dažādās nozarēs.
• Debitoru maksājumu administrēšanas servisa īstenošana, debitoru vadīšanas stratēģiju izstrādāšana un ieviešana uzņēmumos, kredītmenedžeru apmācība.

Semināra ilgums: 4 stundas.
Seminārā beigās Jūs saņemsiet apliecību.

Datums: 2018. gada  10. oktobris
Laiks: 13:00 – 17:00 (ar kafijas pauzi)
Cena: 100,00 EUR + PVN