KREDITPOLITIKAS IZSTRADE VAI AUDITS

KREDĪTPOLITIKAS IZSTRĀDE VAI AUDITS

Kredītpolitikas izstrāde ļaus Jums:

 • Efektivizēt klientu apkalpošanas procesus
 • Sabalansēt mārketinga un finanšu stratēģijas
 • Minimizēt finanšu riskus darbā ar klientiem
 • Izveidot uzņēmuma personālam pamatu komfortam un patīkamam darbam
 • Palielināt peļņu

Rezultātā Jūs saņemiet izstrādātu dokumentu, kurā būs:

1. Aprakstīti pamatprocesi:

 • Klientu pārbaude;
 • Kreditēšanas nosacījumu piešķiršana;
 • Maksājumu kontroles sistēmas;
 • Darbs ar debitoru parādiem. 

2. Tiks sastādītas noteiktās instrukcijas.
3. Tiks ieceltas atbildīgās personas, par katru noteiktu darba daļu.

Uzņēmuma kredītpolitikas sastāvdaļas (piemērs):

1. Procesa dalībnieki.
2. Uzņēmuma struktūra, pilnvaras, atbildības līmeņi, lēmumu pieņemšanas līmeņi, komunikācijas avoti.
3. Sastāvdaļas:

 • Klientu segmentēšana, kritēriji, klientu pārbaude;
 • Sadarbības nosacījumi (priekšapmaksa, avansa maksājums, pēcapmaksa, darījuma rakstisks noformējums);
 • Kredītlimits;
 • Bonusu un atlaižu sistēma;
 • Darbinieku motivēšanas sistēma u.c.

4. Norēķini, maksājumu kontrole, klientu monitorings, darbības ar klientu kavētiem maksājumiem, u.c.
5. Iekšējās komunikācijas sistēma.

Katram uzņēmumam šīs dokuments tiek sastādīts individuāli, ņemot vērā uzņēmuma prasības, esošo darbības struktūru un citus kritērijus.