Semināri

Priecīgus Ziemassvētkus un Laimīgu Jauno gadu!!!

Praktiskie semināri un treningi

 • Individuālo apmācību un treningu programmas uzņēmumiem (tiek veidotas pēc pasūtījuma un pielāgotas konkrēta uzņēmuma vajadzībām).
 • Semināri jauktām grupām ar pieredzes apmaiņu un diskusijām.

Semināri un treningi visiem, kas strādā ar klientiem, debitoriem, maksājumiem un apmaksām un arī tiem, kas šos procesus kontrolē:

>>> 10.10.2018: Darbs ar debitoru – soli pa solim.

>>> 16.10.2018: Psiholoģiskie aspekti darbā ar debitoriem.

>>> Pārdošanas meistarība, ka pamats savlaicīgu maksājumu saņemšanai.

>>> Klients samaksās vai nē? Kā novērtēt riskus.

    

SEMINĀRU APRAKSTI:

“Darbs ar debitoru – soli pa solim”.

Semināra saturs:

 • Kredītpolitika – atliktā maksājuma regulēšanas instruments. Kā izveidot dzīvotspējīgu reglamentu, kurš atvieglos darbu, nevis tērēs resursus.
 • Darba pamats – dokumenti. Svarīgākās sadaļas un “asie stūri” (līgumi, pieņemšanas-nodošanas akti, u.c.).
 • Sadarbības uzsākšana sākot no pirmā kontakta ar klientu.
 • Klientu pārbaude (informācijas avoti, secinājumi, sadarbības nosacījumu piešķiršana…).
 • Iekšējais maksājumu kontroles darbs (algoritmi, komunikācija ar kolēģiem, monitorings, izmaiņas, u.c.).
 • Parādu atgūšanas mehānisms – tehniskās detaļas.
 • Debitoru solījumu formalizācija (maksājumu grafiks, izlīgums, u.c.).
 • Parādu restrukturizācija.

Lasīt vairāk…

“Psiholoģiskie aspekti darbā ar debitoriem. Pamats savlaicīgu maksājumu saņemšanai”.

Semināra saturs:

 • Rezultatīvās komunikācijas uzbūve.
 • Klausīšanās tehnikas un jautājumu uzdošanas prasmes.
 • Klienta portrets.
 • Debitoru veidi un uzņēmuma darbs ar tiem.

Lasīt vairāk…

“Pārdošanas meistarība, ka pamats savlaicīgu maksājumu saņemšanai”.

Semināra saturs:

 • Tirdzniecības pārstāvja loma darbā ar debitoriem.
 • Viegla un ieinteresēta iepazīšanās – klienta pareiza novērtējuma garantija.
 • Sadarbība – kā galvenais mijiedarbības princips ar klientu un uzņēmuma komandā.
 • Informācija – kā to ieraudzīt, sadzirdēt, pielietot.

Lasīt vairāk…

“Klients samaksās vai nē? Kā novērtēt riskus”.

Semināra saturs:

 • Kredītpolitika:
  Klientu kreditēšanas noteikumi un algoritmi. Svarīgi un nozīmīgi momenti.
 • Informācija – finanšu, publiskā, vizuālā.
  Kā atrast, saprast un interpretēt informāciju. Informācijas trūkums – labi vai slikti?
 • Klienta novērtēšana – kā novērtēt nemaksāšanas risku.
  Kā analizēt informāciju/ skaitīt, lasīt, jautāt un darīt secinājumus.
  Finanšu pamatrādītāji, kas jāņem vērā. Iekšējais un ārējais score.
 • Klienta portrets – Maksātspēja:
  Klienta/partnera novērtēšanas iespējas. Informācijas savākšana – Check-list. Klienta vērtība uzņēmumam.
 • Darbs ar debitoru parādiem – monitorings, iekšējais un ārējais darbs:Specifika darbā ar dažādām klientu grupām.

Lasīt vairāk…